بیمه حمل و نقل

نوع و مدل بیمه خود را انتخاب کنید.

درباره بیمه حمل و نقل

بیمه حمل و نقل کالا یا بیمه باربری، قدیمی ترین رشته در بیمه های بازرگانی است. در این نوع بیمه خسارت های وارد شده با کالا در اثر وقوع خطرهای بیمه شده در مسیر حمل، جبران می شود. با توجه به اینکه افراد ذینفع در معاملات بین المللی (خریدار، فروشنده بانک و شرکت های حمل و نقل) ملیت های مختلفی دارند و در هر کشور، قوانین و مقررات خاصی حاکم است، برای هماهنگی بیشتر در اکثر کشورهای دنیا از شرایط یکسانی برای ارائه پوشش بیمه نامه های حمل و نقل استفاده می شود.

در رشته بیمه باربری، بیمه‌گر متعهد می‌شود در مقابل حق‌بیمه‌ای که از بیمه‌گزار دریافت می‌کند، خسارات وارده به کالای مورد بیمه در جریان عادی حمل و نقل را با در نظر داشتن پوشش‌های خریداری شده، جبران کند.

چه کسانی پوشش بیمه باربری را نیاز دارند؟
واردکنندگان، صادرکنندگان، شرکت‌های حمل و نقل داخلی و بین‌المللی، شرکت‌های بازرگانی و ترخیص‌کاران، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و صاحبان کالا که به دلایل گوناگون تصمیم به انتقال کالا از یک منطقه به منطقه دیگری دارند، می‌توانند درخواست کننده پوشش بیمه باربری باشند.